AVUKATLARIN SOSYAL HAKLARI İYİLEŞTİRİLECEK!

Hukukun Üstünlüğü Platformu olarak tüm meslektaşlarımız için;

 • Sınıf hâkimin yıllık net maaşının toplamına denk bir vergi indirimi yapılması ve mesleğin icrası kapsamında tüm harcamaların gider gösterilmesi,
 • Her avukatın yeşil pasaport edinmesi,
 • Zorunlu avukatlık sigortasının yasalaşması,
 • Şirket ve kooperatiflerde zorunlu avukat bulundurmaya dair mevzuatın takibinin valiliklerden alınarak barolara verilmesi; baroların ilgili şirket ve kooperatiflere doğrudan yaptırım uygulaması,
 • Avukatlık asgari ücret tarifesinin meslek onuruna yaraşır şekilde yeniden düzenlenmesi, asgari tutarın peşin ödeme belgelenmesinin dava ve takip şartı olarak kabul edilmesi,
 • Yürürlükteki mevzuat maddelerinden yetersiz olanların değiştirilmesi, mevzuat boşluğu olan konuların takibinin yapılması, nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair teklifler sunulması,
 • Yargılama pratiğinde karşılaşılan; uzun yargılama, haciz işlemleri ve duruşmalarda zorunlu olmasına rağmen avukata bilgi – belge vermeyen sorumlularının ceza yaptırımına bağlanması,
 • Uzun ve keyfi izin sürelerine bağlı olarak yargılamaların aksamasına neden olan hakimler için cezai yaptırım uygulanması; hakimlerin duruşma gününde izinli olması halinde, taraf avukatlarına UYAP ve SMS üzerinden bilgilendirilmesi,
 • Duruşma saatlerindeki aksamanın önlenmesi ve belirlenen saate riayet edilmemesi halinde yarım saatten fazla süren beklemeler için hakimlerin sorumluluğunun oluşturulması,
 • Savcıların mahkeme kürsüsünde değil avukatla aynı konumda yer alması; hâkim, savcı kurullarının ve mekânlarının ayrılması,
 • Yardımcı yargı personelinin sayı ve nitelik olarak tamamlanması; tanıklık ve bilirkişilik müesseselerinin yeniden yapılandırılması,
 • Arabuluculuk ve Avukatlık Kanunun 35/a maddesine işlerlik kazandırılması için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılmasına öncülük edilmesi,
 • Avukatlık Yardım Fonu’nun iyileştirilmesi; sağlık, hastalık yardımı ve emeklilik fonu olarak kullanılması,
 • Alo Baro Hattı ile çevrim içi avukatların karşılaştığı sorunlara acil müdahale edilmesi,
 • Kadın meslektaşlarımıza hamilelik dönemi için geri dönüşümlü maddi yardım sunulması,
 • Adliyelerde uzman bakıcılar gözetiminde çocuk kulübü ve oyun odaları kurulması,
 • Adliyede kan bankası ve sağlık ünitesi kurulması
 • TOKİ ile konut edindirme imkânının sağlaması,
 • Tüm meslektaşlarımıza yabancı dil eğitimi verilmesi,
 • Kanun teklifleri sunulmadan önce barodan görüş alınmasının sağlanması gibi konularda çözüm odaklı projeler yürütülmesi,
 • Avukatlara özel sosyal tesis sayılarının ve hizmetlerinin arttırılması,
 • Özel hastanelerle yapılacak sözleşmeler doğrultusunda muayene ve tedavilerde ilgili avukatlar ve ailelerine özel indirim alanlarının genişletilmesi,
 • Avukatların silah alma prosedürünün hâkim ve savcıların silah alma prosedürü ile eşitlenmesi sağlanacak!