BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENECEK!

Bağımsız çalışma imkânı elde etmenin zorluğu nedeniyle bağlı çalışmak durumunda kalan avukatlar; iş yerlerinde işveren avukatlar ile statüsel ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bağlı çalışan meslektaşlarımız için;
• Çıkarılmış olan yönetmelik geliştirilecek, bağlı avukatların hak ettikleri değer ve saygınlığı kazanması sağlanacak, iş koşulları iyileştirilecek ve hak ihlallerine maruz kalmaları önlenecek.
• Fazla mesai yapılması halinde, avukata mesai ücreti ödemeyen ilgililer takip edilerek haklarında mevzuat gereği yaptırım uygulanması sağlanacak.
• Yıllık izinler konusundaki anlaşmazlıklarda baronun arabuluculuk yapması sağlanacak.
• Bağlı çalışan meslektaşlarımız için asgari ücret 5 bin TL olarak sabitlenecek.
• Kadın meslektaşlarımız için “Eşit İşe Eşit Ücret” politikası geliştirilecek.