CMK GÖREVİ ÜSTLENEN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR ORGANİZE EDİLECEK!

CMK görevi üstlenen meslektaşlarımız için;

• Bölge toplantıları ile mevzuat ve enformasyon çalışmaları yapılacak, CMK görevi üstlenen avukatlarımız için soruşturma ve kovuşturma safhalarına dair planlar yapılacak.
• Soruşturma safhası için; ilçe bazında örgütlenmeye gidilecek ve ilçe belediyelerinin sağlayacağı sosyal imkânlardan en iyi şekilde yararlanması sağlanacak.
• Kovuşturma safhası için; adliye binaları belli lokasyonlarda bulunduğundan, Ağır Ceza Mahkemeleri ve bunlara bağlı Asliye Ceza Mahkemelerinin eşit olarak dağıtıldığı adet nazara alınarak, kovuşturma avukat bölgeleri oluşturulacak en azından aylık toplantılar yapılmaya çalışılacaktır. Böylece meslektaşlar arasında dayanışma sağlanacak, haksızlıklar önlenecektir.
• Mesleğini özenle icra eden meslektaşlarımıza istemeleri halinde yapılacak sondaj dosya incelemeleri ile gösterdikleri özenin karşılığı olarak puan sistemi ile daha çok iş verilmesi sağlanacak.
• Duruşmalara devam etmeyen meslektaşlarımızın devamını sağlamak hukuki yardımlarını kalitesini artırmak için yine puan sisteminde yeni uygulamalar eklenecek.
• Gece görevlendirilmelerindeki mutat vasıta ödemelerinde aksamalar önlenecek. Gece baro tarafından meslektaşlarımıza servis temin edilecek.
• Kanunda müdafilerin görevini yerine getirmesini sınırlayan düzenlemelerin önüne geçilecek. Dosyanın incelenmesi, soruşturmanın gizliliği kararını süre ile sınırlandırılması konusunda çalışmalar yapılacak. Bu konudaki idari ve kanuni engeller ile ilgili mücadele verilecek.
• CMK ücretleri ile adli yardım ücretlerinin vergilendirilmesindeki haksız uygulamanın sona ermesi konusunda çözüm projeleri üretilecek.