ENGELLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN ŞİKÂYET, İSTEK VE ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNACAK!

Avukatlık görevini yerine getirmekte olan engelli meslektaşlarımız; mesleğimizin var olan zor koşullarının yanında diğer birçok başka zorluklarla da mücadele etmektedirler. Baroların özellikle bu meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesine odaklanması gerekmektedir.

Engelli meslektaşlarımız için;

• İstanbul Barosu’ndaki engelli avukatların oranı ve engel grupları saptanacak.
• Engelli hakları komisyonu ile engelli meslektaşlarımız hakkında çözüm odaklı çalışmalar başlatılacak.
• Engelli avukatlara kendini gerçekleştirmeleri yönünde psikolojik ve mesleki profesyonel destek sağlanacak.
• Engelli avukatların kabul edilirlik sorunu Hukukun Üstünlüğü Platformu avukatları olarak yürüteceğimiz farkındalık çalışmaları ile ortadan kaldırılacak.
• İşveren avukatlar ve bağlı olunacak şirketlerle engelli avukatlarımızın yeterliliğini özümsetmek üzere çalışmalar yapılacak.
• Engelli avukatlar için erişim ve ulaşım sorunları tamamen ortadan kaldırılacak. (otopark, merdiven, asansör vb. ayrıca tüm engel gruplarına özel mekân, alet, cihazların temin edilmesi)
• Mesleki eğitim, tıbbi araç – gereçler vb. giderlerin baro tarafından karşılanmasını sağlanacak
• Engelli avukatlara iş kurma ve prim teşvikleri uygulanacak.
• Engelli meslektaşlarımızın emekli olma süreçleri kolaylaştırılacak.
• Engelli avukatlarımızın ihtiyaç duyduğu bakım, yardımcı, refakatçi vb. için avukat bakım birimleri oluşturulacak.
• Engelli avukatlar için vergi indirimi yapılması yönünde çalışmalar yürütülecek.