HUKUK EĞİTİMİNİN KALİTESİ YÜKSELTİLECEK! GENÇ AVUKATLARIN & STAJYER AVUKATLARIN MESLEĞE BAŞLARKEN VE İLK YILLARINDAKİ SORUNLARI ÇÖZÜLECEK!

Genç ve/veya stajyer meslektaşlarımız için;

• Hukuk fakültelerinin ve mezun sayılarının artmasıyla birlikte, fakültelerdeki eğitim kalitesinin azalması avukatların hem iş bulma imkânlarını hem iş standartlarını hem de toplum nezdindeki saygınlıklarını olumsuz etkilemektedir. Mesleğin başındaki avukatlar, herhangi bir şikâyet olduğunda sahipsiz kalmakta ve uzun süre sorunlarının çözümünü beklemektedir. Genç avukatlara daha önce staj kredisi altından verilen ücret, staj sonrası bağımlı çalışmaya başlayan avukattan icra takipleri ile tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Bu gibi sebeplerden dolayı daha mesleğin başında borçlanan meslektaşlarımız kredi kullanma yoluna gittiğinde ise ödeyememe halinde haklarında icra takibi başlatılmakta ve maalesef haciz işlemleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Genç avukatlarımızın bu bağlamdaki tüm sorunlarını çözüme ulaştırmak amacı ile çalışmalar yapılacak ve meslektaşlarımız mağduriyetlerinden kurtarılacak.
• Hukuk fakültelerinin sayısının azaltılması, eğitim kalitesinin arttırılması ve böylece mesleğin saygınlığının hem toplum hem işveren gözünde arttırılmasını sağlamak için çalışılacak.
• Stajyer avukatların stajyerlik süreci teorik ve pratik eğitimlerin dengeleneceği şekilde faydalı bir hale dönüştürülecek. (UYAP kullanımı vb. hakkında dersler eklenecek.)
• Staj süresinin ilk 6 ayında stajyer avukatlara konulan sigorta yasağı; staj yapmak zorunda olan bir gencin nasıl geçineceği üzerine düşünülmeden oluşturulmuş bir yasaktır. Bu dönemde gençler hem adliye stajını yapmakta hem de illegal olarak avukat bürolarında çalışmaktadır. Bir hukukçunun illegal yolla çalışarak hayatını idame ettirmek zorunda bırakılması son derece vahimdir.  Staj yapıyor göründüğü için bursu elinden alınan genç meslektaşlarımız oldukça yetersiz ve daha mesleğin başında borçlanmalarına yol açan staj kredisini çekmek zorunda kalmaktadır. Stajın ilk 6 ayında da avukat yanında çalışması yasal hale getirilecek.
Staj döneminin ikinci 6 ayında avukat yanında staj gören genç meslektaşlarımızın teorik bilgilerin tekrarı ile birlikte pratik bilgiler de edinmeleri sağlanacak, böylece daha verimli bir staj dönemi yaratılacak.
Staj kredisin geri ödeme vadesi 2 yıldan en az 4 yıla çıkarılacak, maddi sorunlarla mücadele ettiği tespit edilen meslektaşlarımızdan geri ödeme talep edilmeyecektir. Stajyer avukatların çalışma saatleri ideal düzeye indirilecek, sabit bir ücrete tabi tutulmaları sağlanacak.
Staj döneminin bitiminden sonra ruhsatname bekleme süresinin uzunluğu, ruhsat alma maliyetinin yüksek olması, bu süreçte stajyer avukatların statülerinin belirli olmayışı gibi sorunlarla derinlemesine ilgilenilecek ve çözümler üretilecek.
• Staj sonrası iş bulma ve iş kurma zorluklarının önüne geçilmek üzere çalışılacak.
• Avukatlığa yeni başlayan meslektaşlarımızın ücretleri için alt sınır belirlenecek ve yasal düzenlemeler yapılacak.
• İlk 3 iş yılı içerisinde olan avukatların CMK ve Adli Yardım gelirlerinden vergi alınmaması, diğer gelirlerinden ise düşük vergi alınması, belirli bir miktara kadar da gelir vergisinden muaf tutulması yönünde çalışmalar yürütülecek.
• Tüm avukatlar açısından, yüksek dilimlerle alınan vergilerin düşürülmesi için yeniden vergi düzenlemesi yapılması sağlanacak.
• Yeni iş yeri açacak avukatlara, Baro tarafından faizsiz kredi imkanının sağlanması için çalışmalar yapılacak.
• Hâkim olma yaşının Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 30-35 yaş üzerine çıkarılması ve hâkim adaylarına belli bir süre avukatlık yapma zorunluluğu getirilecek.
• Genç avukatların baro yönetimlerine girebilmesi hususunda ise; 5 yıllık kıdem şartının kaldırılması ve genç avukatların da baro yönetiminde söz sahibi olması sağlanacak.