Beyanname

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PLATFORMU

SEÇİM BEYANNAMESİ

Değerli Meslektaşımız;
Barolar, gerçek ve tüzel kişilerin hukukunu savunma noktasında kale görevi görürken, avukatlar da bu savunma sanatının doğal ve özgür temsilcileridir. Hakkın savunulması ne kadar güçlü olursa, hukuk devleti olgusu da o kadar sağlamlaşacaktır. Etkili bir savunma, hukuk devletinin en temel yapı taşıdır.

Hukuk devleti, hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Hukuk devletine yönelik saldırılar, toplumun tamamının hak ve özgürlüklerine yapılmış sayılır.
Baroların temel görevi mesleğin ve mensuplarının haklarını garanti altına almak ve bu hakları geliştirmektir. Savunma hakkının temsilcilerinin meslek kuruluşu olması nedeniyle de Barolar, hukuk devletinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, toplumun başlıca hak ve özgürlük savunucuları olan avukatların meslek örgütü olan barolar; her türlü hak ihlali ve toplu hak ihlallerine en sert tepkiyi vermesi gereken meslek kuruluşudur.

İstanbul Barosu; hem toplumun hukuka ve hukukçuya inancını tekrar inşa etmek hem de avukatlık mesleğinin tüm sorunlarını çözmek için seferberlik başlatmalıdır.
Hukukun Üstünlüğü Platformu; İstanbul Barosu seçimlerini kazanarak; avukatlarımızın meslek hayatına değer katacak, mesleğin icrasını kolaylaştıracak bir anlayışla baromuzu yönetmeyi ve ülkemizde oluşan birlik ve beraberlik ruhuna katkı sunacak bir yönetim anlayışını hedeflemektedir.

Bu anlayışla meslektaşı, ülkesi ve milleti ile barışık bir baro yönetimi oluşturmak için Hukukun Üstünlüğü Platformu olarak, Ekim 2016’da yapılacak İstanbul Barosu seçimleri sonucunda İstanbul Barosu yönetimine adayız. Genç, dinamik, yenilikçi ve liyakat sahibi kadromuzla seçim kampanyası çalışmalarına güçlü bir şekilde başlamış bulunuyoruz.
Unutmayın siz de bu ailenin bir parçası, bir ferdi, bir avukatısınız. Mesleğimizin saygınlığını sağlayacak, sorunlarımızı çözecek, Türkiye’nin hukuk gündemini oluşturacak, bireylerin hakları için mücadele edecek bir baro için bütün meslektaşlarımızı göreve ve el ele vermeye davet ediyoruz.