Misyonumuz

misyonMisyonumuz;

  • Avukatlık eğitiminin kalitesi yükseltmek,
  • Stajyer avukatlık dönemini; hem teorik hem de pratik anlamda genç meslektaşlarımıza faydalı olacak şekilde yeniden tasarlamak,
  • Stajyer avukatlarımızın ekonomik olarak karşılaştıkları sorunları çözmek,
  • Genç avukatların göreve başlama koşullarını iyileştirmek,
  • Kadın avukatlarımıza sosyal denge pratikleri doğrultusunda yaklaşılmasını sağlamak,
  • Engelli avukatlarımızın sorunlarıyla bir bir ilgilenip çözüm bulmak,
  • Bağlı çalışan avukatlara, kamu avukatlarına hak ettikleri değer ve saygınlığın sunulmasını; çalışma koşullarının denkleştirilmesini sağlamak,
  • CMK gereğince soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev alan avukatların çalışma şartlarını iyileştirmek.

http://www.mehmetsari.ist/