Yürütme Kurulu Toplantısı

Hukukun Üstünlüğü Platformu Yürütme Kurulu toplantılarımızı icra ediyoruz.