YÜRÜTME KURULU

Av. Şengül Karslı – Başkan
Av. Cem Kaya
Av. Emine Yıldırım
Av. Fatma Çınar
Av. Mustafa Şahin
Av. Ömer Bozoğlu
Av. Safa Yozgatlı
Av. Şakir Kaşkaya
Av. Zehra Dolapçıoğlu
Furkan Kölük